Infovergadering toilettenbouw

Eén van de projecten die we samen met The Bhimadole Development Society over een aantal jaren willen realiseren, is de bouw van individuele toiletten/wasplaatsen voor de armste gezinnen in de vier dorpen. Sinds mei werden al 20 toiletten gebouwd - verspreid over de 4 dorpen. Tegen april 2017 zullen nog 42 nieuwe toiletten gebouwd worden. 
In 2 dorpen - Buraigudem en Tallagudem - werden in oktober informatievergaderingen georganiseerd,. Aan de nieuwe kandidaten wordt uitleg gegeven over het belang van private toiletten en over het verloop van de bouw. 
De bewoners weten zo wat ze mogen verwachten én welke inbreng van henzelf wordt verwacht.