Toilettenbouw in Kothuru en Buraigudem

De meeste mensen in India doen hun behoeften in open lucht. Zelfs voor Indiërs van hogere stand vinden het zicht van mensen die zich langs de kant van de weg ontlasten, een gewone zaak voor een ontwikkelingsland. 
Maar dat is het niet! In China wordt dit zelden of nooit gedaan, slechts een klein percentage van de inwoners van Banglades doen dit (ondanks het feit dat het bruto nationaal product per inwoner ongeveer de helft dan dat van India is. Zelfs in zeer arme Afrikaanse landen gebeurt dit veel minder.

Dat zoveel mensen in India in open lucht hun behoeften doen, heeft zware consequenties. Het zorgt elk jaar voor het overlijden van honderdduizenden Indische kinderen. Maar ook de kinderen die niet sterven, ondervinden vaak gevolgen van deze kwalijke gewoonte. Ze worden aan meer ziekten blootgesteld en worden hierdoor in hun lichamelijke en geestelijke gezondheid geremd. Als volwassene hebben ze daardoor minder mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Dus: alhoewel veel mensen denken dat ontlasting in open lucht geen kwaad kan, of zelfs goed is, toch zijn de negatieve gevolgen heel erg. Iedereen, zelfs mensen die systematisch een toilet of latrine gebruiken, heeft er mee te maken.

De gevolgen voor de gezondheid en de economie verklaren waarom ontlasting in open lucht in India momenteel zo’n belangrijk politiek thema is. Eerste minister Narendra Modi verklaarde dat het voorzien van toiletten en het verbannen van ontlasting in open lucht tegen 2019 één van de prioritaire doelstellingen van de regering is. Bij The Bhimadole Development Society zijn ze optimistisch. Er kan veel gebeuren in korte tijd,  maar het is tevens een grote uitdaging.

De uitdaging zit niet alleen in de bouw van toiletten, maar ook in het aanpakken van diepgewortelde gewoontes. Tijdens de vele contacten met dorpsbewoners merkten Father Joby en Rao dat het bouwen van toiletten alleen het probleem niet zal oplossen. Op zo veel mogelijk verschillende manieren moeten ook de de normen die hierrond heersen in de dorpen, de attitude van de dorpsbewoners én geloof/bijgeloof over het gebruik van toiletten/latrines, aangepakt worden. Veel dorpsbewoners zeggen dat ze ontlasting in open lucht verkiezen boven het gebruik van een latrine. In meer dan 40% van de huishoudens waar een toilet beschikbaar is, zijn er nog gezinsleden die het toilet niet of zelden gebruiken.
Door de heersende normen willen een aantal mensen die het zich kunnen permitteren, liever geen toilet bouwen. Dorpsoversten vinden dit dan ook geen prioriteit.

Maar toch blijft The Bhimadole Development Society extra inzetten op de bouw van toiletten. Recent werd materiaal verdeeld voor de bouw van 15 toiletten in Kothuru en Buraigudem. Bij de verdeling van de materialen gaf Father Vineeth nogmaals uitleg over het belang van een toilet voor elke familie. De voorzitter van de dorpsraad was ook aanwezig en vertelde de inwoners ook dat hij de bouw van toiletten belangrijk vindt. Hij en andere leden van de panchayat (dorpsraad) danken BDS en Side by Side India voor de inspanningen die we leveren.