Slot opleiding kleermaakster

Kledij is één van de dingen die mensen steeds nodig hebben. Van Indische meisjes en vrouwen wordt traditioneel ook verwacht dat ze een basiskennis hebben van naaitechnieken, zodat ze simpele aanpassingen en herstellingen aan kledij zelf kunnen doen of zelf kledij kunnen maken voor hun gezin.
Voor een aantal vrouwen is kledij maken voor andere bewoners van het dorp of voor textielfabrieken in de buurt ook een extra bron van inkomen.
Maar: iedereen is ook in meerdere of mindere mate modebewust. Veranderingen in mode en stijlen brengen vaak andere technieken met zich mee. Ook voor vrouwen die vroeger reeds naaitechnieken leerden, is bijscholing daarom belangrijk.

In Kothuru werd de cursus drie maanden terug gestart, als onderdeel van het ontwikkelingsplan voor het dorp. De cursus sprak vrouwen van zeer verscheiden leeftijd aan. Door het enthousiasme van de deelneemsters, kon de lesgeefster veel aandacht schenken aan verschillende aspecten die belangrijk zijn voor vrouwen die met naaiwerk een extra inkomen willen realiseren. 35 verschillende vrouwen namen deel aan de cursus, 32 vrouwen volgden de volledige cursus.

De deelneemsters hadden realistische verwachtingen van de cursus en waren achteraf zeer tevreden over het lesprogramma. Ze vonden de tijdsinvestering zinvol, vermits ze veel leerden tijdens deze 3 maanden.

Wat waren de doelen:

 • Aanleren van verschillende technieken en het bijbrengen van de discipline om een langduriger plan te volgen
 • Het gebruik van verschillende materialen bijbrengen
 • Aanleren van de terminologie die in kleermakerij gebruikt wordt
 • Correct de lichaamsmaten opnemen
 • Basisvaardigheden van handmatig en machinaal naaien bijbrengen
 • Ontwerpen en patronen leren maken
 • Kennismaking met verschillende textielsoorten
 • Knippen, ineenzetten en afwerken van kledij voor kinderen, mannen en vrouwen
 • Kleine aanpassingen en herstelllingen doen

Slotmanifestatie en evaluatie

In de drie maanden dat de cursus georganiseerd werd, werden verschillende evaluatiemomenten gehouden. De meeste deelnemers behaalden goede tot zeer goede resultaten en beoordeelden de cursus als zeer boeiend en relevant voor henzelf.
De meeste deelneemsters gaven aan dat ze hoopten meer kansen te krijgen om in groep praktische ervaring op te doen én andere vaardigheden aan te leren. De deelneemsters organiseerden een slotceremonie waarop Father Joby, Father Martin, Father Vineeth, de dorpsverantwoordelijke en Rao aanwezig waren.

Aangeleerde vaardigheden

 • Werken met verschillende materialen om kledij te knippen en naaien én onderhoud van de materialen
 • Kennis van verschillende naaitechnieken om kledij te maken en decoratieve borduursteken
 • Correct de maten nemen, om goed passende kledij te maken
 • Werken met een naaimachine en onderhouden van de naaimachine
 • Voorzorgsmaatregelen nemen om veilig met de naaimachine te werken, herkennen van vaak voorkomende defecten en die zelf herstellen.
 • Het maken van haak-en-oog verbindingen, knoopsgaten, …
 • Volgens een patroon werken en hoe een stof zo zuinig en mooi mogelijk gebruiken om een patroon uit te voeren
 • Zelf een ontwerp, een proefversie en een patroon voor kledij maken

Dank zij de opleiding kregen de vrouwen meer kansen tot tewerkstelling, in de kledij-industrie, een overheidsbedrijf of zelfstandig, als kleermaakster thuis. De beste cursisten zijn ondertussen zo zelfzeker en bekwaam, dat ze zelf les kunnen geven aan andere dorpsvrouwen.