NOODHULP AAN SLACHTOFFERS VAN DE WATERSNOOD IN KERALA – EEN UPDATE

Een kleine twee weken terug berichtten we een eerste maal over de watersnood in Kerala en vertelden over ons plan om als kleine organisatie de bewoners van Kerala te helpen. Ondertussen is er heel wat gebeurd.

  • De contacten die we hadden met de Father Joby en de Vincentian Fathers, leidden ondertussen tot een samenwerking met de Vincentian Service Society – Centre for Rural Development. Zij zijn ter plaatse dag na dag actief om aan Keralites in nood hulp te bieden.
  • De omvang van de schade en de menselijke tol kan intussen beter ingeschat worden.
  • De hulpverlening en de herstellingswerken kwamen intussen goed op gang.

We kregen ondertussen twee verslagen over de situatie in Kerala. Die geven een goed beeld van de situatie, daarom zetten we ze op de website: Kerala after the floods, verslag 2018-08-24 en 2018-08-29

Over de komende maanden zal nog veel hulp nodig zijn. Daarom hopen we dat nog velen ons zullen steunen bij deze hulpactie en hopen we dat velen aanwezig zullen zijn op de benefietavond, 20 oktober in Gent. Inschrijven kan via deze pagina.