Torfsfonds

Side by Side India vzw diende bij het Torfsfonds een project in.

Nadat The Bhimadole Development Society eerder al kleine acties voerde rond het thema ‘Clean and Healthy village’, willen we in overleg met de dorpsraden vorming organiseren en concrete acties uitwerken rond afvalverwerking, netheid in de openbare ruimte en recyclage.
Ons project werd geselecteerd, maar: nu komt ronde 2. We moeten zoveel mogelijk stemmen verzamelen voor ons project.

En hierbij willen we jullie hulp vragen: