MVDP Jaarverslag 2020-2021

Bhimadole Development Society heeft haar zevende jaar samenwerking met Side by Side India vzw achter de rug. Het afgelopen jaar was voornamelijk gericht op de uitvoering van het project rond het Covid-19 hulp- en zorgprogramma.

Programma voor onderwijsondersteuning

Achtendertig studenten, negentien schoolgaande studenten en negentien studenten hoger onderwijs, zijn opgenomen in het programma voor onderwijsondersteuning. Van de studenten hoger onderwijs, zijn er enkele die een professionele opleiding volgen, zoals BSc Verpleegkunde en Master of Business Administration (MBA). Er is ook een student die een postdoctorale opleiding volgt.

Alle academische uitgaven van de studenten werden in het kader van dit project gedekt, deze omvatten school- en collegegeld, studiemateriaal en studieboeken, schriften en schooltassen, uniformen en andere zaken die zij nodig hebben voor hun studie. Het is fijn vast te stellen dat de gesponsorde kinderen goed presteren en ambitieus zijn wat hun studies betreft.

Ondersteuning voor de bouw van toiletten

Gedurende de zeven jaren werden er in totaal driehonderdtwintig toiletten afgewerkt, waarvan twintig dit jaar. Hierbij werden de families voorzien van de nodige materialen voor de bouw van de toiletten, met name cement, toilet, deur, dakbedekkingsmateriaal en ringen voor het reservoir. De meeste mensen zijn zich nu bewust van het belang van een toilet thuis en gebruiken het ook op de juiste manier.

Bewustmakingsprogramma's

BDS heeft de mensen opgeleid om zichzelf te beschermen tegen Covid-19. Om de mensen meer bewust te maken van de noodzaak om de omgeving schoon en hygiënisch te houden, heeft BDS een bewustwordingsprogramma uitgevoerd door middel van een straatspel. Dit werd zo opgezet dat het het belang naar voren bracht van het schoonhouden van de omgeving en het afschaffen van bijgelovige praktijken en overtuigingen in dit moderne tijdperk.

Medische preventieve gezondheidscontroles

BDS organiseert controlekampen voor de arme dorpelingen voor wie geen goede medische faciliteiten toegankelijk zijn. In de dorpen lijden de mensen aan verschillende soorten kwalen, maar zij aarzelen om naar het ziekenhuis te gaan wegens de kosten die daaraan verbonden zijn. Bovendien gaan de oudere mensen in de dorpen zelden naar ziekenhuizen. Omwille van Covid-19 heeft BDS tijdens huisbezoeken medische hulp en voedingssupplementen aangeboden.

Geestelijke gezondheid en verzelfstandiging van vrouwen

Een gezonde geest is erg belangrijk voor een gezond leven. De vaardigheden van vrouwen om met stress om te gaan of om hulp te krijgen om bepaalde problemen in het leven werden getraind door middel van een seminar.

Internationale vrouwendag

Op 8 maart 2021 werd bij BDS de Internationale Vrouwendag gevierd om het bewustzijn van de status en waardigheid van vrouwen te verhogen. De vrouwen die bij BDS werken kregen voor deze gelegenheid een stuk de taart en een bloem.

Covid-19 ondersteuning

Als Covid-19 steun werden in de eerste fase honderdtwintig voedselpakketten uitgedeeld onder de arme dorpelingen, hoofdzakelijk arme families van gehandicapten en weduwen die zwaar getroffen zijn door de lockdown omdat zij hun dagelijks inkomen verloren. Verder werden er nog voedingssupplementen en ontsmettingsmiddelen uitgedeeld en nam BDS de nodige stappen om de mensen het belang van gezondheidszorg en het behoud van persoonlijke hygiëne bij te brengen.

Tijdens de tweede fase werd op 18 oktober 2020 tijdens een seminarie in het dorp Pinakadimi het belang van onderwijs voor arme kinderen opnieuw onder de aandacht gebracht als de enige manier om armoede te overwinnen en een duurzame ontwikkeling van de samenleving te bereiken. Verder werden er nog veertig gezinnen voorzien van een kit met kookolie, suiker, rijst, specerijen en andere belangrijke sanitaire benodigdheden en werden aan ongeveer vierhonderdvijftig gezinnen eieren uitgereikt. De studenten van die gezinnen kregen ook een pakket met studiemateriaal, waaronder notitieboekjes, pennen en schrijfgerief.

Tijdens de derde corona-golf, met de nieuwe genetisch gemodificeerde vorm, heeft BDS besloten om zich toe te leggen op preventieve maatregelen door het  stimuleren van de immuniteit en de nadruk te leggen op sanitaire voorzieningen. Hierbij werden in de vier dorpjes van deur tot deur voedingssupplementen en hand-desinfecterende middelen verstrekt aan duizendtweehonderd gezinnen. De mensen kregen van de vrijwilligers een demonstratie over het gebruik van de supplementen en ontsmettingsmiddelen. Ook werd hun twijfel weggenomen over de voorzorgsmaatregelen die tegen Covid-19 moeten worden genomen.

Omdat december heel koud was, werden er ook dekens uitgedeeld met behulp van het liefdadigheidsfonds van BDS met de steun van Side by Side India vzw voor vierhonderd oudere arme mensen.

Besluit

Sinds het uitbreken van de wereldwijde pandemie is het leven van de gewone mensen extreem moeilijk geworden. Voor de armen die afhankelijk zijn van daglonen, is de lockdown een kwestie van overleven wat onmogelijk is zonder de steun van agentschappen, organisaties en instellingen met sociaal engagement en verantwoordelijkheid. Met dit doel voor ogen heeft BDS het Covid-19 hulp- en zorgprogramma georganiseerd, dat algemeen aanvaard en gewaardeerd werd door de bevolking en de overheidsinstanties.

De bewoners van de dorpjes zijn Side by Side India vzw en BDS heel dankbaar voor alle steun die ze kregen, vooral in deze moeilijke tijden.

BDS wil dan ook bij deze van harte dank u zeggen, voor de grote steun die ze van Side By Side India vzw hebben ontvangen bij de realisatie van al deze projecten.

Lees hier het volledige jaarverslag.