Naya Daur project erkend door WHO

Onze oprechte felicitaties gaan naar onze partner Iswar Sankalpa voor hun erkenning door de WHO voor hun model van geestelijke gezondheidszorg. Erkend te worden als één van de vijf modellen over gemeenschapswerk van over de hele wereld is een zaak van grote trots voor het Naya Daur team. Een speciale erkenning voor Sarbani Das Roy en haar team voor hun doorzettingsvermogen en toewijding. Als Side by Side India zijn we vereerd dat we op een bescheiden manier dit geweldige werk mee mochten ondersteunen.

Het project van de in Kolkata gevestigde NGO Iswar Sankalpa voor daklozen met psychosociale handicaps werd begin juni door de WHO erkend als één van de vijf modellen van geestelijke gezondheidszorg in de gemeenschap. Het project, Naya Daur, werd vermeld toen de WHO haar "Richtlijnen en technische pakketten over geestelijke gezondheidsdiensten in gemeenschappen: Bevordering van een persoonsgerichte en op rechten gebaseerde aanpak" bekendmaakte.

Naya Daur is sinds 2007 het vlaggenschipprogramma van Iswar Sankalpa en verleende reeds steun aan ongeveer 3 000 mensen. Het biedt via een multidisciplinair team geestelijke gezondheidszorg en aanverwante diensten aan daklozen met geestelijke gezondheidsproblemen op straat zelf. Het idee is om de diensten naar deze personen te brengen. Niet iedereen hoeft te worden opgenomen in een ziekenhuis of naar een instelling te worden gebracht. Met een beetje tussenkomst verbetert hun toestand terwijl ze leven in hun vertrouwde omgeving.

De sleutelfiguren in deze dienstverlening zijn "gemeenschapsvrijwilligers" die in de buurt wonen en de daklozen kennen. Deze vrijwilligers kunnen iemand zijn die in de buurt thee verkoopt en naar wiens kraam zij (de daklozen) gaan of degenen die kleine eethuisjes uitbaten, verkoopkarretjes of winkeltjes op straat hebben. Het zijn meestal de mensen die zo iemand al kennen. Zelfs de dakloze is vertrouwd met hen. Het team van Iswar Sankalpa zorgt voor regelmatige check-ups, lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg, kleding, voedsel, recht op rechten en bezoeken van raadslieden en maatschappelijk werkers.

De WHO zegt op haar website dat de leidraad "gemeenschapsdiensten voor geestelijke gezondheidszorg: bevordering van een persoonsgerichte en op rechten gebaseerde aanpak" een reeks publicaties is die informatie en steun biedt aan alle belanghebbenden die hun stelsel en diensten voor geestelijke gezondheidszorg willen ontwikkelen of omvormen om ze in overeenstemming te brengen met de internationale mensenrechtennormen, waaronder het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Deze leidraad wil regeringen, beleidsmakers, gezondheids- en sociale zorgwerkers, niet-gouvernementele organisaties, gehandicaptenorganisaties en andere belanghebbenden in staat stellen om geestelijke gezondheidsdiensten in te voeren en op te schalen die de mensenrechten beschermen en bevorderen, en zo uiteindelijk het leven van mensen met psychische gezondheidsproblemen en psychosociale handicaps overal te verbeteren.

Lees meer in https://www.telegraphindia.com