Covid-19 update Juli 2021

India telt intussen meer dan 31,5 miljoen besmettingen en 423 000 doden. Daarmee is India na de Verenigde Staten van Amerika en Brazilië het derde land ter wereld waar meer dan 400 000 coronadoden zijn geteld. Wellicht is het dodental veel hoger, aangezien veel sterfgevallen niet officieel worden vastgelegd. Het aantal toegediende vaccinaties is exponentieel aan het stijgen en bedraagt eind juli 442 miljoen dosissen (tegenover 341 miljoen in de Verenigde Staten van Amerika).

In India is het aantal dagelijkse besmettingen teruggevallen van meer dan 410 000 per dag in de eerste helft van mei tot 46 000 per dag aanvang juli. Het aantal besmettingen is in dezelfde periode gedaald van 3,7 miljoen tot 517 579. Het aantal doden per dag is gedaald van bijna 5 000 naar minder dan 1 000 begin juli. Eind juli worden er gemiddeld over zeven dagen nog 525 sterfgevallen geregistreerd. Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen lijkt min of meer gestabiliseerd rond de 38 000 per dag. De toestand is momenteel veel beter dan in de eerste helft van mei, maar het einde van de ellende is daarmee nog niet in zicht. Een nieuwe opstoot van het Covid-19 virus wordt immers niet uitgesloten. Voor meer informatie, zie: WHO Coronavirus Disease Dashboard.

Uit de berichten die we uit India ontvangen lijkt er eindelijk licht te komen aan het einde van de Covid-19 tunnel. Onze lokale partners leggen zich niet meer in de eerste plaats toe op hulpverlening, doch geven voortaan een hogere prioriteit aan bewustwordings- en preventiecampagnes bij de lokale bevolking. Naast alle ellende die de pandemie heeft gebracht, heeft zij ook geleid tot een groter bewustzijn van het belang van duurzaam investeren. Volgens de Wereldbank zal de pandemie, na decennia van gestage vooruitgang, naar verwachting de eerste ommekeer teweegbrengen in de strijd tegen extreme armoede.

U kunt nog steeds uw bijdrage leveren ter ondersteuning van Covid-19 hulpmaatregelen. Dit kan door storting op rekeningnummer van HUBEJE vzw, BE43 4352 0990 0101, met als mededeling ‘ Side by Side 469 - Covid-19 ’.