Nayagram - Een project voor begeleid gemeenschappelijk wonen

Nayagram is een programma voor begeleid wonen in Kashipur, West-Bengalen, voor voormalige dakloze vrouwen met een psychosociale handicap. Het programma, dat zich op het platteland van India bevindt, waarborgt de zorg voor en de waardigheid van kwetsbare personen door sociale integratie en rehabilitatie. Dit omvat deelname aan de gemeenschap door middel van onderwijs, werkgelegenheid, recreatie, zelfhulpgroepen en levensonderhoud. Nayagram biedt holistische geestelijke gezondheidszorg voor vrouwen die geen familie hebben om naar terug te keren. Sinds de oprichting hebben meer dan 28 dakloze vrouwen met een psychosociale handicap gebruik kunnen maken van Nayagram.

De steun van Side by Side India vzw is enorm motiverend geweest en van vitaal belang voor het voortbestaan van het programma en de efficiëntie en zekerheid waarmee het nu werkt. Dit document vertelt de verhalen en hoogtepunten van de bewoners van Nayagram, de impact van de steun van Side by Side en enkele uitdagingen waar de gemeenschap voor staat.

EFFECT VAN DE STEUN VAN SIDE BY SIDE INDIA VZW

Veel dakloze vrouwen met een psychosociale handicap zijn in de steek gelaten en mishandeld. Nayagram wordt een tweede kans voor de vrouwen op hun weg naar herstel. De grensmuur speelt dus een belangrijke rol bij het handhaven van de veiligheid en privacy van de vrouwen, waardoor zij zich geen zorgen hoeven te maken over het mogelijk herbeleven van hun trauma. De verlichting van stress heeft ook geleid tot meer aandacht voor het werk. De muur heeft de bewoners ook een gevoel van vertrouwen gegeven ten opzichte van hun buren en de omgeving en bevordert zo een gezonde grens tussen de gemeenschap en de bewoners die waardigheid waarborgt.

BLIKKEN VAN NAYAGRAM

Medisch kamp: In mei 2022 werd in Nayagram, Kashipur een medisch kamp georganiseerd door Iswar Sankalpa. 86 personen uit Kashipur en naburige dorpen schreven zich in voor het kamp. Tijdens het kamp werden dokters geraadpleegd en de broodnodige medicijnen verstrekt. In de komende drie maanden zullen er follow-ups zijn. Veel mensen werden ook gelabeld aan ons Urban Mental Health Programme. De toegang tot gezondheidszorg in dorpen is veel precairder dan in stedelijke/semi-urbane gebieden. Het medische kamp in Kashipur probeert dit aan te pakken en bewust te maken van geestelijke gezondheidsproblemen.

Gemeenschapssport: De bewoners van Nayagram hebben begin mei 2022 deelgenomen aan het gemeenschapssportprogramma in Kashipur. Gemeenschapssport kan een waardevol middel zijn voor sociale integratie en om mensen samen te brengen. Het biedt reflectie over mogelijkheden en mogelijkheden om serieus te spelen.

Van Boerderij tot Keuken: is een lopend initiatief om ervoor te zorgen dat groenten en fruit die in Nayagram worden geteeld, beschikbaar komen in geselecteerde gebieden in Kolkata. De totale verkoop van november '21 tot maart '22 bedroeg INR 98.015,35 (ong. € 1 200).

Bezoeken buiten het domein: Bezoeken aan de markt met de bewoners van Nayagram - het programma voor begeleid wonen van Iswar Sankalpa. De bezoeken zijn een manier om te leren over alledaagse taken en de cliënten vertrouwen te geven om zelfredzaam te worden. Een van de bezoeken kan een bezoek aan de markt zijn om producten te kopen - dit omvat het identificeren van de valuta, het noteren van de MRP van de producten die men wil kopen, eventueel onderhandelen over de prijzen, het berekenen van het wisselgeld waar de personen nog recht op hebben, enzovoort.

Verhoging van de zichtbaarheid: Vele weldoeners hebben Nayagram hun verjaardagen en feesten zoals Kerstmis met ons gevierd. Zij hebben een hernieuwde energie en vrolijkheid in de residentie verspreid.

Rechten: Drie bewoners maakten hun nieuwe Adhar Card en één bewoner maakte haar Swastha Sathi Card via de 'Duare Sarkar' campagne tijdens 2021-22.

Introductie van nieuwe therapiesessies: Kunsttherapie, yoga sessies en levensvaardigheid sessies zijn gestart in Nayagram met de bewoners. Er is begonnen met nieuwe vormen van kunst, zoals collage en aquarel.

Empowerment: Regeringsambtenaren hebben een visserij- en pluimveebedrijf voorgesteld voor de Zelfhulpgroep van Iswar Sankalpa om zelfstandig de zaken te runnen en in hun levensonderhoud te voorzien.

Betrokkenheid van de gemeenschap: Nayagram heeft festivals en evenementen georganiseerd zoals Rakhi, onafhankelijkheidsdag met volledige deelname van de gemeenschap. We hebben ook hulppakketten uitgedeeld aan behoeftige mensen binnen onze gemeenschap en onder de naburige gemeenschappen.

HET VERHAAL VAN ZEBU

Zebu's eerste kennismaking met Iswar Sankalpa was tijdens een medisch kamp in 2017. Ze maakte gebruik van de diensten van Sarbari - het opvanghuis voor vrouwen van Iswar Sankalpa - en verhuisde naar Nayagram. We hadden het begin van haar reis van herstel in het laatste verslag geïntroduceerd en wilden haar dagelijks leven in Nayagram met u delen.

Zebu's geestelijke gezondheid is de laatste tijd verbeterd. Dit is terug te zien in haar communicatieve vaardigheden. Ze spreekt haar zorgen en verlangens uit - wat ze wil en wat ze niet wil. Vroeger was ze meer stil, maar nu neemt ze actief deel en spreekt zonder veel aarzeling. Haar medicijndosis is ook verminderd. Ze neemt deel aan yoga en kunsttherapie. Ze is vooral dol op de kunst sessies. Ze is ook betrokken bij naaiwerk in de Vocational Training Unit, een initiatief van Iswar Sankalpa om in haar levensonderhoud te voorzien.

Zij heeft een sterk gevoel van eigendom voor Nayagram. Zij bewaart de sleutels van de grensmuur rond Nayagram en zorgt ervoor dat zij het terrein afsluit. Het is een grote verantwoordelijkheid die zij regelmatig op zich neemt. Soms speelt zij ook de rol van verzorgster voor andere bewoners. Ze heeft een zeer sterke band met Rina. Bij elke groepsactiviteit waarbij een partner nodig is, kiest ze altijd voor Rina.

Ze houdt van zingen en optreden op festivals en gemeenschapsfeesten. Zij neemt actief deel aan Protyoy Mohila Dol, de zelfhulpgroep van de gemeenschap in Nayagram.

Zebu blijft zich bezighouden met landbouw en veeteelt. Ze verdient een toelage van INR 2.000/maand (ong. € 25). Ze helpt ook bij het verpakken van groenten voor het Boerderij tot Keuken initiatief. Zebu helpt in verschillende huishoudelijke taken. Als de aangewezen kok afwezig is, neemt zij het over en kookt eten voor alle bewoners. Ze gebruikt een deel van haar eigen spaargeld om kleren, juwelen, enz. te kopen bij Nayagram.

Ze is klaar om binnenkort intercollegiale trainer te worden in het Programma voor Functionele Geletterdheid! Ze zal andere bewoners trainen en de trainers assisteren bij het geven van de sessies. Tijdens de eindevaluaties, wanneer de begeleiders en de bewoners een-op-een sessies houden, oefende Zebu met de overgebleven bewoners het opzeggen van de namen van de maanden, het schrijven van namen en het herzien van cijferdiagrammen. Ze was geduldig en oplettend en vroeg om de verschillende niveaus van ondersteuning die de bewoners nodig konden hebben.

DE POREUZE GRENS VAN WEDERKERIGHEID...

Nayagram heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld vanuit de droom en overtuiging om te leven met waardigheid, gratie, vreugde en vrijheid. De samenwerking tussen Side by Side India vzw en Nayagram heeft het mogelijk gemaakt om dakloze vrouwen met een psychosociale handicap te ondersteunen en te verzorgen.

Nayagram is een veiliger plek geworden voor de bewoners dankzij de steun van Side by Side India vzw bij het bouwen van de grensmuur. Dit geeft de bewoners wat privacy en moedigt gezonde, bewuste interacties met de lokale bevolking aan, waardoor het dagelijks leven en herstel veel duurzamer is geworden.