Bart op bezoek in Eluru

Bezoek aan Eluru en The Bhimadole Development Society (BDS)

Van 17 november tot 21 november 2015 bracht Bart Hollevoet (secretaris SbS-I vzw) een bezoek aan Eluru en Bhimadole.

 

Noot vooraf: De dagen voor het bezoek had het in de regio ongewoon veel geregend. Voor de dorpen had dit ernstige gevolgen:

 • de onverharde wegen in de dorpen lagen er slecht bij
 • er was schade aan de huizen
 • veel landbouwgewassen waren beschadigd en/of konden niet geoogst worden, waardoor de bewoners van de dorpen werkloos waren
 • voor de tijd van het jaar hadden uitzonderlijk veel mensen malaria en andere koortsziekten

De bouw van toiletten moest tijdelijk onderbroken worden, omdat de funderingen en metselwerken anders niet stevig genoeg zouden zijn.

 

Doel van het bezoek?

1. Onze plaatselijke partner beter leren kennen, wat de samenwerking en vaak digitale communicatie ten goede komt. Hoofdpersonen in dit verhaal: Father Joby (directeur BDS) en Rao, onze sociaal assistent

2. De stand van zaken van onze projecten in Kothamuparru, Tallagudem, Kothuru en Budaigudem gaan bekijken.

3. Een bezoek brengen aan zoveel mogelijk sponsorkinderen en aan de scholen waar ze les volgen.

 

 1. ONZE PLAATSELIJKE PARTNER
 1. The Bhimadole Development Society:

Opgericht om in de regio aan een verbetering van de leefsituatie van de armsten te werken, via verschillende projecten, bijvoorbeeld:

 

de sociale tewerkstelling van laaggeschoolde vrouwen uit de buurt, in 2 werkplaatsen, dicht bij de woonplaatsen van de werkneemsters.

In de werkplaatsen assembleren de vrouwen elektrische stabilisatoren, die naderhand worden doorverkocht om in elektrische toestellen (airco’s, televisies, …) te worden ingebouwd.

 

Voordelen van deze tewerkstelling zijn:

-        de vrouwen hebben een vaste job

-        het loon is hoger dan bij andere tewerkstelling

-        de vrouwen werken er in veilige omstandigheden

 

 

 1. Rao, onze sociaal assistent: Wie is hij?

*werkt vanaf april 2015 voor BDS en SbS-I vzw

*woont in Eluru, met zijn vrouw en 2 dochters

*kent de dorpen en de bewonders heel goed doordat hij afkomstig is uit de streek én omdat hen heel regelmatig bezoekt

*talenkennis: spreekt beperkt Engels, maar verstaat het meeste wat gezegd/gevraagd wordt

*is vriendelijk doch beslist en doet zijn job met veel enthousiasme

*goede verstandhouding met zijn opdrachtgevers, Father Joby en Father Martin, en met de andere mensen waarmee hij voor de realisatie van de projecten van SbS-I vzw moet samenwerken.

 

 

 1. STAND VAN ZAKEN VAN ONZE PROJECTEN
 1. De bouw van toiletten in de 4 dorpen

Historiek

In september 2015 spraken we met BDS af dat tegen april 2016 de eerste 80 toiletten gebouwd zouden zijn. Ondanks het slechte weer schiet de bouw goed op.

Huidige situatie:

 • Kothamupparru: 8 toiletten afgewerkt – 2 in opbouw
 • Kotturu: 3 toiletten afgewerkt – 2 in opbouw
 • Tallagudem: 1 toilet afgewerkt – 8 in opbouw
 • Burayagudem: de funderingen voor 25 toiletten zijn gegraven.

Toekomst:

Er wordt bewust gekozen om nieuwe dossiers voor een klein aantal toiletten in te dienen.

Voordeel:

 • de financiële garantie die door BDS moet gegeven worden, is klein
 • de uitvoering van deze projecten is beter realiseerbaar dan een groots project.

Verloop van de bouw:

 • voorbereidende vergadering: uitleg over het waarom van goede hygiëne en  het verloop van de bouw
 

 

 

 •  

 

 

 

 • tonen van het ontwerp van de toiletten en bevestiging van akkoord hiermee door de mensen die in het project willen stappen
 • gezinnen moeten akkoord gaan om zelf voor de bouw  in te staan. Ze mogen hulp van dorpsgenoten inroepen en worden begeleid door BDS.
 • nodige materialen worden geleverd.
 • toiletten worden gebouwd: ruwbouw van het toilethuisje zelf, graven van de putten voor de septische putten en de leidingen, gieten van de vloer, bepleisteren van de muren (binnenkant en buitenkant), leggen van het dak.
 • Verdere infosessies om het gebruik van de toiletten te stimuleren en controle of de toiletten effectief gebruikt worden.

 

De toiletten waren echter niet de enige merkbare verandering. In drie dorpen werden in het laatste jaar meer wegen verhard en waren de grachten duidelijk uitgebaggerd.

 

 

b. Medical camps

Waar en wanneer?

 • iedere maand
 • op een moment waarop veel mensen in de dorpen vrij zijn
 • in één van de dorpen

 

Hoe en wie?

Alles verloopt zeer geordend en gedisciplineerd

 • eerst moet de bezoeker zich aanmelden bij Rao en een aspirant-verpleegkundige en wordt zijn/haar naam genoteerd
 • nieuwe bezoekers krijgen een klein schriftje waarin de identificatiegegevens genoteerd worden
 • één voor één kunnen de bezoekers langsgaan bij de dokter, bij de aspirant-verpleegster die de bloeddruk meet en bij de oogcontrole
 • alles wordt in het schriftje genoteerd: de vastgestelde aandoeningen, de medicatie die gebruikt moet worden
 • er wordt uitgelegd hoe de medicatie moet worden ingenomen
 • het schriftje moet bij een volgende controle opnieuw worden meegebracht.

  

 

       

 

Bij de controles is een uitgebreid team aanwezig:

 • Father Martin,
 • Father Joby
 • Rao,
 • een dokter én een oogspecialist,
 • twee sponsorkinderen die een opleiding tot verpleegkundige volgen,
 • twee zusters die de medicamenten aan de bezoekers geven,
 • enkele ouders van sponsorkinderen en
 • het dorpshoofd.

Bart maakte een medical camp mee in Kothamupparu:
In totaal gebeurden 123 controles: 90 door de dokter, 33 door de oogspecialist. Het merendeel van de bezoekers kreeg medicatie mee en er werd voor 25 mensen een bril besteld.

 

 

 1. SPONSORKINDEREN: 4 scholen bezocht – 20 sponsorkinderen ontmoet

Duidelijke verschillen tussen scholen vastgesteld:

*school opgericht door religieuze orde:

- betere infrastructuur

- directie en leerkrachten sterker betrokken bij de leerlingen 

- onderwijs in Engels

*overheidsschool:

- meer povere indruk

- personeel minder gemotiveerd en geïnteresseerd

 

             

    

Sponsorkinderen:​

Deze verschillen verklaren waarom BDS na het vorige schooljaar zoveel mogelijk leerlingen liet veranderen van school.

Dit was echter niet voor alle sponsorkinderen nodig en niet alle sponsorkinderen of ouders waren hiervoor gewonnen, omdat een verandering van school haast automatisch een verblijf op internaat noodzakelijk maakt.

De leerkrachten en directies gaven overwegend positieve evaluaties van de sponsorkinderen die bij hen school lopen; het eerste half jaar was vaak nodig om aan de nieuwe school en het onderwijs in het Engels aan te passen, maar nu kunnen de leerlingen aan de verbetering van de resultaten werken.

 

 

Tijdens zijn verblijf in Bhimadole logeerde Bart naast de school, in het De Paul Boys Home, een internaat voor 57 jongens (vaak halve wezen) uit arme families. Het verblijf in het internaat is gratis en de jongens moeten maar de helft van de schoolkosten betalen.