Naaimachines voor individueel gebruik en in stik- en kleermakerscentrum

Er zijn nieuwe naaimachines aangekocht, enerzijds voor indivueel gebruik en anderzijds voor een stik- en kleermakerscentrum.

De individuele naaimachines zijn bedoeld om individuele families die niet kunnen gaan werken te helpen een inkomen te genereren.

Het stik- en kleermakerscentrum is bedoeld om een inkomen te genereren op dorpsniveau.