Prakash op bezoek in Eluru

Mijn bezoek aan de dorpjes van Eluru eind augustus 2015 was heel positief en heeft geleid tot nieuwe perspectieven in onze samenwerking met de Bhimadole Development Society.

 1. De Vincentiaanse paters van de Bhimadole Development Society hebben goed hun best gedaan om de sponsorkinderen op te volgen samen met onze sociaal werker, Mr. Rao.

  Dorpsontwikkeling is een proces van lange adem met een hele resem van sociale problemen, die naar boven kwamen tijdens het gesprek:

  *Het probleem van de drop-outs werd aangekaart. De hardnekkigheid van het weglopen op het internaat en van de school is gelukkig een beperkt probleem. 

  *Een andere realiteit is dat meisjes vrij jong worden uitgehuwd.

  Dit zijn zaken die de BDS probeert bespreekbaar te maken met de ouders en met de dorpsoudsten. Het zal nog wel een generatie duren alvorens zaken geleidelijkaan zullen veranderen. Dit belet de paters en Side by Side India niet om samen met de dorpsbewoners mee te werken aan een toekomst voor hen.

  Positief nieuws is dat de kinderen en de ouders Side by Side India en BDS heel dankbaar zijn dat we zorgen voor toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en dus een toekomst voor de kinderen buiten de landbouw.

  Deze kinderen dromen ervan om verpleger, leraar, ingenieur, advocaat, dokter te worden. Dezelfde dromen als onze kinderen in België.

 2. Ik heb ook de pas gebouwde toiletten bezocht. Echt wel degelijk gebouwd en de glimlach op de gezichten van de vrouwen en de meisjes is hartverwarmend. Side by Side India heeft vooral voor hen die toiletten laten bouwen zodat ze privacy hebben en niet meer aangestaard worden door mannen, maar ook geen gevaarlijke toeren meer moeten uithalen om op hun ‘gemak’ te zitten. 

 3. De ‘medical camps’ zijn ook een groot succes. Door de maandelijkse bezoeken van een arts met twee verplegers worden ziektes nu tijdig opgespoord en behandeld.

Er is nog veel werk voor BDS maar ze voelen zich gesterkt door de financiële en morele steun van Side by Side India en van allen in België die hen steunen!