Slot van de eerste lessenreeks

Enkele foto's van de viering van het slot van de eerste lessenreeks.