Huisvesting

Project 1: de bouw van privé-toiletten

In de dorpen rond Eluru is bij zeer weinig woningen een toilet voorzien. Hierdoor ontlasten de bewoners zich in openlucht, net buiten het dorp. Vrouwen moeten wachten tot het donker is, zodat ze niet gezien worden door de andere bewoners.

Dit is onhygiënisch en zorgt voor een vluggere verspreiding van ziektes. Voor vrouwen is dit ook gevaarlijk: vaak worden zij net op dat moment slachtoffer van verkrachting.

We zijn daarom in 2015 gestart met de bouw van private toiletten (waarbij voldoende ruimte is om ook als wasplaats te dienen). Over enkele jaren zou ieder gezin in de 4 dorpen rond Eluru zo een privaat toilet moeten hebben.

De Indische overheid betaalt een gedeelte van de kost voor de bouw van toiletten en kent de subsidie maar toe als de aanvrager kan bewijzen dat hij het volledig toilet kan betalen. Side by Side India betaalt per toilet 100 euro, de families dragen bij door te helpen bij de bouw van de toiletten en zo de kost te beperken.

Aansluitend bij de bouw van de toiletten zullen in de dorpen vormingsactiviteiten worden georganiseerd om de bewoners het belang en het gebruik van de toiletten bij te brengen.

Geschatte kosten:

Om 40 toiletten te bouwen in één dorp hebben we 4.000 euro nodig. Voorlichtingsprogramma’s rond het gebruik van de toiletten kosten 700 euro per jaar.

In totaal willen we - gespreid over enkele jaren - 400 toiletten bouwen in vier dorpen. De totale kost hiervan is 40.000 euro.

 

Project 2: de bouw van stenen huizen

In de dorpjes van Eluru (en wijde omgeving) zijn er heel wat gezinnen die in erbarmelijke omstandigheden moeten leven. Ze slapen ’s nachts buiten op de grond of in hutjes die niet geïsoleerd zijn en niet tegen de moessonregens bestand zijn. Het kastensysteem helpt niet om iets fundamenteel te veranderen aan de huisvestingsproblemen. Hierdoor zie je in die dorpen prachtige stenen huizen staan naast hutjes waarin mensen in erbarmelijke omstandigheden leven. Ook de families van enkele van onze sponsorkinderen leven op die manier.

De zusters van Moeder Theresa hebben voor deze families een lapje grond voorzien waarop een huisje kan gebouwd worden. Voor de bouw zelf hebben de zusters echter geen geld. Na wat onderzoek blijkt dat de Indische regering subsidies voorziet voor de bouw van stenen huizen, maar dat er per huis nog 1.200 euro te kort is. Om die subsidies te kunnen krijgen, moeten de dorpsverantwoordelijken een aanvraag indienen. Samen met Rao zullen ze de mogelijkheden verder onderzoeken, Side by Side India vzw zal ondertussen sponsors zoeken om dit mogelijk te maken.

Geschatte kosten:

Voor dit project zijn momenteel nog geen concrete begroting en afspraken gemaakt.

 

Project 3: waterleidingen en drinkbaar water in de woningen

Veel arme gezinnen leven in zeer ongezonde omstandigheden. In of bij hun hut/woning beschikken ze niet over stromend water en bovendien is in het ganse dorp vaak geen drinkbaar water beschikbaar, tenzij de bewoners hier (in verhouding tot hun inkomen) veel voor betalen. Door deze omstandigheden moeten ze het stellen met ongezond water, dat ze met emmers uit een waterput moeten halen. We willen, gespreid over enkele jaren, ervoor zorgen dat alle woningen in de vier dorpen aangesloten zijn op een leiding met drinkbaar water.

Geschatte kosten per jaar:

Om voor de vier dorpen drinkbaar leidingwater in alle woningen te krijgen, hebben we 46.000 euro nodig.