FINANCI√čLE STEUN AAN DE PROJECTEN IN INDIA

Alle giften voor de projecten in India kun je storten op rekening van Hubeje vzw BE43 4352 0990 0101, met als mededeling ‘Side by Side 469’. Is je gift voor een specifiek doel bestemd, voeg dit dan toe aan deze mededeling (Iswar Sankalpa, schoolkind, Covid-19, ...)

Elke gift is uiteraard welkom, vanaf 40 euro per jaar ontvangt u van Hubeje vzw een fiscaal attest waarmee u 45% van uw gift als belastingvermindering kunt verkrijgen.

Side by Side India vzw is met verschillende projecten bezig. Daarom laten we aan jou de keuze:

1. Een algemene gift

Als je een algemene gift doet, dan besteedt Side by Side India vzw uw gift aan de projecten die het best in aanmerking komen volgens de doelstellingen van Side by Side India vzw.

Side by Side India vzw kiest voor duurzame projecten die bijdragen tot meer onafhankelijkheid, emancipatie en zelforganisatie van de doelgroep. Hierbij is het de bedoeling is dat projecten bij het beëindigen van de financiële steun zelfstandig verder kunnen bestaan.

Side by Side India vzw besteedt daarbij een bijzondere aandacht aan projecten die de (rechts)positie van vrouwen en kinderen in nood in India in de ruimste zin van het woord kunnen verstevigen. Wij zijn hiervoor actief in de deelstaten Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu en West-Bengalen. Wij steunen enkel partners die we persoonlijk kennen en waarvan we de projectwerking in India bezocht hebben.

Omdat Side by Side India vzw verschillende projecten tegelijkertijd steunt en, eens de gesteunde initiatieven zelfstandig verder kunnen bestaan, regelmatig op zoek gaat naar nieuwe projecten vormt dit de meest aangewezen vorm van steun.

2. Een maandelijkse gift via een doorlopende betaalopdracht

Doe zoals ongeveer de helft van onze sympathisanten en steun ons via een maandelijkse doorlopende betaalopdracht.

Dit is de makkelijkste vorm van steun die u het minst voelt. Het biedt ons bovendien het voordeel dat we naar deze vorm van 'vaste' giften onze projectsteun voorafgaandelijk kunnen inplannen en weten voor welk bedrag we kunnen afspraken maken met onze partners in India.

  • Voor € 20 kunnen we één kind gedurende één maand lager of secundair onderwijs laten volgen;
  • voor € 30 kunnen we één student gedurende één maand hoger onderwijs laten volgen;
  • voor € 60 kunnen we één gezin gedurende één maand voorzien in een basis hulppakket.

In het begin van het jaar worden al uw giften van het vorige jaar samengeteld en krijgt u hiervoor van Hubeje vzw een fiscaal attest waarmee u voor 45% van uw gestorte steun belastingvermindering kunt genieten. Steunt u ons bijvoorbeeld met een maandelijkse gift van € 20, dan levert dit u een belastingvoordeel op van € 108 per jaar en heeft uw bijdrage u effectief slechts € 11 per maand gekost.

3. Een gift voor een specifiek doel

Wenst u een gift te doen voor een specifiek doel, dan kunt u dit mee opgeven bij je overschrijving.

Wenst u bijvoorbeeld een specifiek project van Iswar Sankalpa te steunen, dan kan dit door uw bijdrage te storten op rekening van Hubeje vzw BE43 4352 0990 0101, met als mededeling ‘Side by Side 469 - Iswar Sankalpa’.

Side by Side India besteedt de nodige aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens

Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Gegegensbescherming (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Deze nieuwe Europese wetgeving van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie, moet de privacy en de persoonsgegevens van alle burgers beter beschermen. Grote en kleine bedrijven, organisaties, verenigingen en andere initiatieven moeten hiermee rekening houden. Side by Side India vzw draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens (e-mailadres en/of postadres) goed bescherm zijn, deze niet uitwisselt met derden en alleen gebruikt in het kader van de eigen werking (digitale nieuwsbrief, uitnodiging voor Side by Side India vzw activiteiten, enzomeer). Wanneer u ons steunt bij onze projecten of onze werking houden wij u graag op de hoogte wat wij met deze steun aanvangen en informeren wij u graag over onze activiteiten. Als u niet langer onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, dan kunt u dit op elk moment per e-mail melden aan contact@sidebyside-india.org.